KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY HURTOWEI I DETALICZNEJ

Małgorzata Zieja

biuro@drewmex.pl

tel. 041 275 56 60, 275 56 61

fax.041 275 56 67

tel.inter. 041 242 11 60, 242 11 61

GSM 600 982 973

 

DZIAŁ EKSPORTU

drewmex@drewmex.pl

tel. +48 41 275 56 62, 275 56 60

fax.+48 41 275 56 67

tel.inter. +48 41 242 11 60

GSM 606 259 039

 

DZAIŁ TRANSPORTU I LOGISTYKI

inż. Kamil Kutera

cargo@drewmex.pl

tel. 041 275 56 64, 275 56 61

fax.041 275 56 69

tel.inter. 041 242 11 60, 242 11 61

GSM 692 417 828

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

mgr Aneta Jabłucka

Gł.Księgowy

ksiegowa@drewmex.pl

tel./fax. 041 275 56 68

 

SKŁADY FABRYCZNE

Urszula Moniuszko

Kierownik Składu

 

Skład Fabryczny Tychy

ul.Katowicka 198 43-100

Tychy

tychy@drewmex.pl

tel./fax. 032 329 81 76

GSM 604 569 659